Laman Sokongan Ibu bapa


TIP & SUMBER UNTUK MENYOKONG PEMBELAJARAN

Peranti baharu? Klik di sini untuk nyahkotak peranti dan masuk DELIMa.

Pengenalan kepada DELIMa

Berkomunikasi dengan guru

Hubungi guru kelas anak anda untuk membincangkan perkara yang perlu dipelajari oleh anak anda. Anda juga boleh mengajukan soalan kepada guru untuk mengetahui aplikasi lain yang digunakan untuk pembelajaran selain daripada pelantar ini seperti Whatsapp atau Telegram bagi memastikan kelancaran pembelajaran anak anda.

Persiapan Pembelajaran  Anak Anda

Selepas menghubungi guru untuk mendapatkan modul pembelajaran dan sebagainya, anda perlu melaksanakan perkara berikut:

Sumber